Władze Stowarzyszenia:

Skład Zarządu:

Prezes Mirosław Król
Z-ca Prezesa Aneta Wróblewska
Skarbnik-Sekretarz Hanna Król
Członek Stanisław Podkowski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Marek Goliński
Członek Stanisław Kurowski
Członek Arkadiusz Pawlak

 

Numer telefonu 500417960